ROOM2PLAY DISTRIBUTION – NÆRMESTE FORHANDLER OPLYSES PÅ TELEFON 70 20 88 56
Ansøg om forhandler login (B2B)

Persondatapolitik


Dataansvarlig
Room2Play ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og din virksomhed og vi sørger for at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 
 

Vi behandler følgende persondata
Når du handler hos Room2Play behandles følgende personoplysninger:
•    Navn og adresse på virksomheden samt kontaktpersoner, cvr-nummer, telefonnumre, e-mail og web-adresse, evt. bank oplysninger.
•    Formål: Behandlingen er nødvendig for at kunne handle med dig og for at kunne opfylde den retslige forpligtelse, der påhviler Room2Play i henhold bogføringsloven.
•    Oplysningerne overføres i nogle tilfælde til vores leverandører og sker i så fald under Room2Play instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
•    Tidsrum for opbevaring: Alle data indtastes lagres hos Room2Play så længe du er kunde hos os og slettes dernæst efter 5 år jvf. Bogføringsloven
 

Når du bruger vores hjemmeside anvendes cookies – du kan læse mere her.
 

Hvem deler vi dine oplysninger med?
•    Vores IT-leverandører (databehandler)
•    Eksternt revisionsfirma
•    Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet ved lov
•    Facebook med henblik på online annoncering
 

Dine datarettigheder
•    Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig
•    Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
•    Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
•    Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
 

Klage til datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk